2018-11-05
Mästarkurser i Piteå
Vill du lära dig av en mästare?

Under vt 2019 har du vid tre kurstillfällen som flöjtist möjligheten att gå en kurs med Prof. Tobias Carron som lärare.

Kursen är placerad vid Framnäs folkhögskola, där all undervisning sker och där du även har möjlighet till boende.

Kursen är en distanskurs med 50%-studietakt.
Undervisningsspråk är svenska och engelska.
Kursen är internationell.

Datum
25 – 27 januari
1 – 3 mars
5 – 7 april

Ytterligare info finns på https://www.framnas.nu/kurser/mastarkurs-flojt/
Tillbaka