Aktuellt

Här får du lite utförligare information om aktuella kurser, utställningar mm som listas under "Nytt hos ECHO"

* * *

Vi har nöjet att fr.o.m. 2015-04-01 distribuera ytterligare ett svenskt förlag med inriktning mot kyrkomusik, nämligen

Här finner du originalkompositioner för flöjt och orgel samt orgel solo.

* * *

Fr.o.m. 2012-10-01 distribuerar ECHO, med ensamrätt, hela cantorgi musikförlags katalog!

Orgelkatalogen innehåller musik av bl a Emil Sjögren, Otto Olsson och Harald Fryklöf.

Körkatalogen spänner från Spirituals via svenska koraler till Stanfords Sex hymner. Här finns också den källkritiska nyutgåvan av Romans "Then Svenska Messan"

Klicka på logon nedan för att se hela katalogen (som pdf)!

* * *

ECHO distribuerar med ensamrätt hela RUNA NotoTexts katalog!

Här finner du framför allt svensk orgelmusik, bl. a. Otto Olsson orgelverk i fyra delar, Oskar Lindberg, Hilding Rosenberg, David Wikander, Waldemar Åhlén m. fl.

I körkatalogen återfinns Michael Waldenbys "Fem latinska motetter".

Klicka på bilden nedan för att se hela katalogen (pdf)!

 

 
Nytt hos ECHO Musik

2018-08-06
Sommartider

2018-04-30
GDPR från 2018-05-25

Nyheter på notfronten!

2018-08-10
Mozart: Missa in c KV 427 (417a)/Klut, 202,00 kr

2018-08-02
Franck: Organ Works I - Early Organ Works/Fragment, 349,00 kr